Tiến độ xây dựng chung cư Gemek Tower:  – Thi công đến sàn tầng 1 của tòa nhà vào tháng 1 năm 2015  – Thi công