Tập đoàn Sun Group được thành lập tại Việt Nam năm 2007, đến nay đã thực hiện hàng loạt những dự án góp phần thúc đẩy