Chung cư GoldSeason 47 Nguyễn Tuân nằm trong quy hoạch cục bộ Quận Thanh Xuân. dự án nằm lại khu trung tâm cốt lõi về kinh