Chung cư Golden Palm là phức hợp bao gồm Tổ hợp chung cư đẳng cấp, văn phòng hạng B và trung tâm thương mại. Mang đẳng