Với 70% số căn hộ có diện tích nhỏ hơn 70m2, chung cư Gemek Tower là một trong những dự án tại Hà Nội đã được