Trước các thành tựu rực rỡ của Quần thể Gemek Tower trong năm 2015. Đầu năm 2016, chủ đầu tư Geleximco tiếp tục cho giới thiệu