Căn hộ khách sạn FLC Quy Nhơn thuộc hòa tan Quần thể FLC QUY NHƠN là khách sạn tối đa Việt Nam có quy mô 1.500 buồng