Quần thể Dự án Samsora Premier khi là Siêu dự án trung tâm thương mại hình thức công sở và căn hộ chung cư nằm ngay