Vươn lên để thực hiện sứ mệnh của một dự án vừa đủ đặc biệt – Đắc địa – Đậm hơi thở thời đại, GoldSeason là một