Eco Green City Nguyễn Xiển là thuộc Quần thể Tây Nam Kim Giang 1, Siêu dự án là một trong các nhà cửa cốt lõi được