Tiến độ xây dựng chung cư Gemek Tower:
 – Thi công đến sàn tầng 1 của tòa nhà vào tháng 1 năm 2015
 – Thi công đến sàn tầng 5 của tòa nhà vào tháng 3 năm 2015
 – Thi công đến sàn tầng 15 của tòa nhà vào tháng 6 năm 2015
 – Thi công đến sàn tầng 25 của tòa nhà vào tháng 9 năm 2015
 – Cất nóc tòa nhà: Tháng 12 năm 2015
 – Hoàn thành việc hoàn thiện căn hộ vào tháng 3 năm 2016
 – Thời điểm bàn giao căn hộ: Tháng 6 năm 2016

Tiến độ thanh toán chung cư Gemek Tower:
 – Đợt 1: Đóng 20% sau khi ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư Gemek
 – Đợt 2: Đóng 15% sau khi xây dựng đến sàn tầng 1
 – Đợt 3: Đóng 10% sau khi xây dựng đến sàn tầng 5
 – Đợt 4: Đóng 15% sau khi xây dựng đến sàn tầng 25
 – Đợt 5: Đóng 15% sau khi xây dựng đến sàn tầng 34
 – Đợt 2: Đóng 30% khi bàn giao căn hộ chung cư Gemek Tower